Carrefour ułatwia segregację odpadów

31.03.2021

|

Sieci handlowe

Carrefour ułatwia segregację odpadów

Carrefour jest pierwszą polską firmą wprowadzającą etykiety Koalicji 5 Frakcji. Obecnie sieć prowadzi pilotaż nowego systemu oznakowania.

Etykieta Koalicji 5 Frakcji – co to jest?

Etykieta Koalicji 5 Frakcji jest ustandaryzowanym systemem oznakowania, pomagającym konsumentowi w segregacji odpadów opakowaniowych. Stworzony on został przy współpracy producentów, sieci handlowych, miast i organizacji pozarządowych. Chodzi o to, aby zachować zgodność z prawem unijnym dotyczącym poziomu odzysku surowcowego. Do 2035 r. poziom recyklingu odpadów ma bowiem wynosić nie mniej niż 65%.

Zmiany w Carrefour

W marcu 2021 r. sieć Carrefour zdecydowała się na wprowadzenie w ramach testu etykiet Koalicji 5 Frakcji, na 20 wybranych produktach marki własnej. Decyzja o oznaczeniu opakowań ma pomóc konsumentom w segregacji odpadów opakowaniowych. Według badań blisko 50% osób nie potrafi posegregować zużytych opakowań, a tylko 11% rodaków przyznaje, że segregacja nie ma przed nimi tajemnic. Carrefour chce wesprzeć Polaków w dbaniu o środowisko, stąd też ta inicjatywa. „Wyzwania związane z segregacją wymagają systemowego podejścia i właśnie dlatego w ramach Kampanii 17 Celów powstała Koalicja 5 Frakcji, łącząca producentów wprowadzających produkty w opakowaniach, sieci handlowe, miasta i gminy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działania edukacyjne. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania jak poradzić sobie z różnymi wyzwaniami dotyczącymi problemów segregacji. Inspirując się rozwiązaniami na innych rynkach udało nam się stworzyć unikalny i innowacyjny system znakowania, który właśnie wprowadził jeden z naszych partnerów - Carrefour Polska - pilotażowo na 20 wybranych produktach marki własnej. To kończy ponad dwuletni okres naszych prac obejmujący m.in.: analizę różnych raportów, konsultacje z ekspertami czy w końcu badanie naszego oznakowania wśród konsumentów. Opisuje współpracę tłumaczy Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting i współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.

Jak działają etykiety?

Etykiety zostały zaprojektowane tak, aby były jasne i czytelne. Jest to jednolity system kolorowych piktogramów precyzyjnie informujący o tym, która część powinna znaleźć się w danym pojemniku na odpady. Etykiety stworzono we współpracy z ekspertami zajmującymi się odzyskiem opakowań. „Bez prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych nie ma odpowiedniej jakości surowca trafiającego do recyklera. Przykładowo – kartonowe pudełko po kontakcie z resztkami maślanki, czy szklany słoik wymieszany z potłuczoną szklanką – są istotnymi barierami do zawracania surowca, czy często wręcz uniemożliwiającymi nadanie surowcowi drugiego życia. Jest to zatem nie tylko aspekt ekologiczny, ale i ekonomiczny. Jest także jeszcze jeden powód dla którego zaangażowaliśmy się w tworzenie i działalność Koalicji: niestety, cały czas dość często jako wymówka pada stwierdzenie „nie segreguję, bo nie wiem gdzie to wyrzucić”. Teraz, dzięki piktogramom segregacja będzie łatwiejsza. Dlatego inicjatywa jest otwarta na wszystkie podmioty z łańcucha wartości: producentów opakowań, samorządy, firmy gospodarki odpadami, gdyż o powodzeniu zadecyduje efekt skali.” przekonuje Michał Mikołajczyk, prokurent Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., współtwórcy i eksperta Koalicji.

Pierwsza międzysektorowa inicjatywa

Koalicja 5 Frakcji to pierwsza międzysektorowa inicjatywa. Udział w jej tworzeniu mają zarówno producenci opakowań, jak i samorządy, firmy i organizacje związane z odzyskiem odpadów. Aktualnie aktywie w tym temacie działa 56 członków.