Ikea wspiera przedsiębiorców

14.04.2021

|

Sieci handlowe

Ikea wspiera przedsiębiorców

Inicjatywa IKEA Social Entrepreneurship i NESsT, wspierająca przedsiębiorstwa społeczne w Polsce i Rumunii, da szansę pięciu polskim firmom z misją społeczną na szybszy rozwój i dofinansowanie.

Problemy globalne w obecnych czasach

Przyglądając się sytuacji na świecie nietrudno jest zauważyć, że jednym z najważniejszych wyzwań, obok zmiany klimatu i konsumpcjonizmu, są nierówności społeczne. IKEA chce z tym walczyć. W ramach strategii People & Planet Positive, IKEA wspiera i współpracuje z różnymi firmami o charakterze społecznym, dzięki czemu wiele nierówności zostaje zażegnanych. IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku po to, aby zbadać w jaki sposób IKEA może włączyć do swojego asortymentu produkty, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Program akceleracji IKEA Social Enterpereneurship & NESsT

Program akceleracji IKEA Social Enterpereneurship & NESsT stworzony został po to, aby łączyć wiedzę biznesową i obserwacje pracowników IKEA z doświadczeniem NESsT, w kwestii inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne. Każda firma, która zostanie przyjęta do programu otrzyma dofinansowanie, ale takie, które będzie mogła elastycznie wykorzystać w swojej codziennej pracy. Wybrane przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 25 000 - 43 000 euro. Oprócz tego każdy przedsiębiorca dostanie pomoc w obszarach modelowania biznesowego i finansowego, zarządzania finansami, zarządzania ludźmi, a także gotowości inwestycyjnej i wsparcia w dostępie do nowych źródeł finansowania. Co więcej, specjaliści pomogą także w sprzedaży, marketingu, komunikacji czy mierzeniu efektów. Priorytetowo traktowane będą nie tylko przedsiębiorstwa, które zajmują się sytuacją osób z grup szczególnie wrażliwych, ale także te, które zajmują się zmianą klimatu i gospodarką obiegu zamkniętego.

Nabór do programu IKEA Social Enterpereneurship & NESsT

Nabór do programu rozpoczął się 6 kwietnia 2021r. i zakończy się on 3 maja br. W jego ramach IKEA Social Enetrepreneurship i NESsT wybierze 10 firm społecznych (5 z Polski i 5 z Rumunii), mających szansę na rozwój swojego biznesu, który będzie niósł za sobą korzyści społeczne i środowiskowe. Jurorzy sprawdzą także, które z firm mają potencjał do wyciągania ludzi z biedy, poprzez zwiększanie stabilności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji. Do programu dostać się mogą także przedsiębiorstwa działające w takich obszarach, jak:

  • zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność
  • energia odnawialna
  • gospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami
  • ochrona przyrody
  • zalesianie i regeneracja gruntów
  • rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce.