Czy uczniowie wrócą do szkół od 1 września?

24.08.2020

|

Szkoła

Czy uczniowie wrócą do szkół od 1 września?

Obecna sytuacja w naszym kraju i na całym świecie jest trudna, ze względu na wciąż

szalejącą pandemię COVID-19. Dzieci cały drugi semestr zeszłego roku szkolnego spędziły

w domu. Czy kolejny rok zacznie się edukacją zdalną? Obecnie Ministerstwo Edukacji

Narodowej donosi, że 1 września placówki oświatowe zaczną działać w trybie stacjonarnym.

Co mówi Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat powrotu do szkół?

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, na swojej konferencji stwierdził:

„Sytuacja epidemiczna pozwala, żeby w większości placówek edukacyjnych przywrócić

standardowe zajęcia z bezpośrednim kontaktem nauczycieli i uczniów. Dyrektorzy szkół

przed podejmowaniem decyzji o ewentualnym zawieszeniu zajęć będą mieli wsparcie

lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych.” Oznacza to więc, że dzieci będą mogły pójść

do szkoły już za niespełna tydzień.

Podział na strefy

Obecnie Polska podzielona jest na różne strefy. Podobnie będzie ze szkołami, które również

będą odnosić się do danych z konkretnego regionu. Szkoły mogą funkcjonować w trzech

trybach: tradycyjnym, mieszanym i zdalnym. Oznacza to, że w zależności od ilości zakażeń

na konkretnym terenie, dzieci będą uczone w inny sposób. Jeżeli w szkole pojawią się

pierwsze przypadki i będzie ich niewiele, to rozpocznie się nauczanie hybrydowe. Gdy

przypadków będzie więcej nauka znów będzie zdalna.

Co z uczniami przewlekle chorymi?

Szkoły dostały także przykaz, aby uczniowie chorzy przewlekle uczeni byli na odległość. Nie

decydują o tym jednak rodzice. Do placówki dotrzeć musi zaświadczenie lekarskie, w którym

wyraźnie wskazany zostanie nakaz ograniczenia kontaktu z rówieśnikami, ze względu na

zwiększone ryzyko zarażenia.

Dzieci muszą stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa

Ministerstwo zaleca oczywiście stosowanie się do wszelkich ogólnie obowiązujących zasad,

czyli częstego mycia rąk, nie przychodzenia do placówki z objawami choroby, nie dotykania

oczu, ust i nosa, nie pożyczania nikomu swoich rzeczy czy kichania w łokieć. Oprócz tego

pojawiają się także plany o podzieleniu uczniów na przerwach, aby wszystkie klasy nie miały

ich w tym samym momencie.

10 zasad przebywania w szkole

Poniżej znajdziesz 10 zasad, które rekomendowane są dzieciom w szkołach po powrocie:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
  2. Często myj ręce
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
  8. Unikaj kontaktu z większą liczbą uczniów, np. podczas przerw
  9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj

o tym nauczyciela

  1. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.